Welcome to New York Korean Nurses Association Home Page

 

27
  Bloomfield College 방문기 07/09/11  [1]
 이은경
4740 2011/07/11
26
  2011년 야유회 
 이은경
4403 2011/06/12
25
  2011년 정기 총회 : 2011년 3월12일 토요일 
 정신애
4898 2011/03/13
24
  2011년 2월 간호 협회 정기 이사회 모임 
 정신애
4895 2011/02/23
23
  Bloomfield College, NJ 방문기: 10-16-10 
 정신애
5042 2010/10/16
22
  한인 무료 건강 검진 : 10월 3일 일요일 
 정신애
5298 2010/10/04
21
  간호협회 정기 이사회 모임: 9-16-10 
 정신애
4975 2010/09/18
20
  임상영어 class : 9-11-10 
 정신애
5039 2010/09/18
19
  방통대 학사과정 설명회: 9-7-10 
 정신애
4720 2010/09/18
18
  RN review class 를 마치면서; 9-4-2010 
 정신애
4696 2010/09/18
17
  한인 무료 건강 검진 : 10월 3일 일요일 
 정신애
4649 2010/08/19
16
  RN Review Class 종강: 9월 4일 
 정신애
4767 2010/08/19
15
  6월 야유회 
 정신애
4645 2010/06/16
14
  Bloomfield College, NJ 방문기: 5/15/2010 
 정신애
4768 2010/05/23
13
  2010년 Annual Conference 4/23/10~4/24/10 
 정신애
8971 2010/04/23
12
  2010 정기 총회후기 
 정신애
4688 2010/03/24
11
  간호인의 밤 
 In Soon Yang
5223 2009/11/22
10
  NYKNA 2009 정기총회 
 강원희
5059 2009/03/16
9
  간호사 취업/이민에 대한 공개 토론회가 있을 예정입니다. 
 강원희
5517 2009/02/27
8
  Wear Red for Women 
 강원희
4979 2009/02/04

[1][2][3][4][5][6] 7 [8]Copyright © 2001 - 2018 The Greater New York Korean Nurses Association    [회원가입서]
255-17 Northern Blvd. Suite B3,Little Neck,NY 11363 TEL: 917-414-1805    FAX: 917-398-7745
e-Mail: nykna1@gmail.com      Powered by         - 방문통계: